Περιήγηση: Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

Πρόσωπα
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Ρώσος συγγραφέας (1821–1881) — 200 χρόνια από την γέννηση του…

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια “Πολύ φοβά­μαι πως…” “Πολύ φοβά­μαι πως το έργο μου αυτό θα είναι μία πλή­ρης απο­τυ­χία”… έγραφε-μεταξύ…

Λογοτεχνία
Κυκλοφορεί στην Ιταλία το μυθιστόρημα της κόρης του Ντοστογιέφσκι «Η μετανάστρια»

Το μυθι­στό­ρη­μα «Η μετα­νά­στρια» της κόρης του Ρώσου κλασ­σι­κού συγ­γρα­φέα Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι, Λιου­μπόφ Ντο­στο­γιέφ­σκα­για θα κυκλο­φο­ρή­σει σύντο­μα στην Ιτα­λία επ’…

Εκδηλώσεις
«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» για τρεις μόνο παραστάσεις στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Το «Θέα­τρο ΣΥΝ ΚΑΤΙ — Σύνο­λο Τέχνης» και το «Λόγων Έργα» παρου­σιά­ζουν το μονό­λο­γο «Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής» του Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι από τους «Αδελ­φούς Καρα­μά­ζοβ» (δεύ­τε­ρος τόμος -…