Περιήγηση: Φωτιές

Πολιτική
Β. Κικίλιας: Με θεατρινισμούς περί εμπρηστών προσπαθεί να κρύψει τις κυβερνητικές ευθύνες

Τους «αλη­τή­ριους εμπρη­στές» επι­στρά­τευ­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Βασί­λης Κικί­λιας, αφή­νο­ντας τις φωτιές στην Χαβάη και τον Καναδά,…

Κοινωνία
Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρνηθα – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ολο­νύ­χτια μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις στη Πάρ­νη­θα έδι­ναν, όλη τη νύχτα, οι επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις μαζί με τους εθε­λο­ντές, καθώς…

Κοινωνία
Φωτιά στο στρατόπεδο Καποτά: Απειλείται μια ακόμα στρατιωτική δομή – Εκκενώνεται και η Αμυγδαλέζα

Η φωτιά έφτα­σε μέσα στο στρα­τό­πε­δο Καπο­τά στο Μενί­δι! Ενα ακό­μα στρα­τό­πε­δο απει­λεί­ται από τις πυρ­κα­γιές δίπλα σε κατοι­κη­μέ­νη περιοχή…

Πολιτική
Στάχτη 400.000 στρέμματα σε μόλις 3 ημέρες, πάνω από 950.000 από την αρχή του έτους, με ευθύνη της κυβέρνησης

Χωρίς τέλος είναι ο πύρι­νος εφιάλ­της που βιώ­νει ο λαός εξαι­τί­ας της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής δια­χρο­νι­κά όλων των κυβερ­νή­σε­ων και της…