Περιήγηση: 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Επικαιρότητα
200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821 — Στον «αέρα» το 1ο επεισόδιο της οπτικοακουστικής παραγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ (VIDEO)

Στον «αέρα», στο επί­ση­μο κανά­λι του Κόμ­μα­τος στο YouTube, βρί­σκε­ται το πρώ­το επει­σό­διο της οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής της ΚΕ του ΚΚΕ για…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΚΚΕ «Ο χαρακτήρας και τα μηνύματα της επανάστασης του 1821» -| live video

Παρα­κο­λου­θεί­στε τη δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση (Zoom: https://zoom.us/j/92151074403), που διορ­γά­νω­σε το η ΤΟ Εκπαι­δευ­τι­κών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με θέμα: «Ο χαρα­κτή­ρας και…