Περιήγηση: AstraZeneca

Διεθνή
Εμβόλια για την COVID-19: Η Νιγηρία κατέστρεψε 1 εκατ. ληγμένες δόσεις

Οι αρχές της Νιγη­ρί­ας ανα­κοί­νω­σαν πως απο­τέ­φρω­σαν χθες Τετάρ­τη πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο δόσεις του εμβο­λί­ου της αγγλο­σου­η­δι­κής φαρ­μα­κευ­τι­κής βιομηχανίας…

Κοινωνία
Εμβόλιο AstraZeneca: Ανοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή της δεύτερης δόσης — Ποιοι μπορούν να το αλλάξουν

Ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε η πλατ­φόρ­μα για την αλλα­γή της δεύ­τε­ρης δόσης του εμβο­λί­ου της AstraZeneca. Οι πολί­τες που πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις, μπορούν…

Προτεινόμενο
Δεν αλλάζουν τα ηλικιακά όρια για το AstraZeneca — Τι λέει ο ΕΟΦ για τα περιστατικά θρόμβωσης

Η Πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Εμβο­λια­σμών, Μαρία Θεο­δω­ρί­δου, τόνι­σε ότι έχουν κατα­γρα­φεί πέντε περι­στα­τι­κά θρομ­βώ­σε­ων μετά από εμβο­λια­σμό με το…