Περιήγηση: Bloqueo No

Διεθνή
18 πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί ζητούν από τον Μπάιντεν να σταματήσει το εμπάργκο και τις επιθέσεις εναντίον του νησιού της Επανάστασης

Με την ευκαι­ρία της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να, όπου συζη­τή­θη­κε και το θέμα του…

Ανακοινώσεις
Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας: Κοινή ανακοίνωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων

Την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πολύ­πλευ­ρος,  οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός, απο­κλει­σμός της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό καθώς και…

Ανακοινώσεις
21-Σεπ-2020: Παρουσίαση της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην διεθνή μπριγάδα «Χένρι Ριβ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προ­σκα­λού­με στις 21-Σεπ-2020 στην επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ για το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Διεθνή…