Περιήγηση: NASA

Επιστήμη
ΗΠΑ: Το διαστημικό σκάφος που μεταφέρει το ερευνητικό όχημα Perserverance στον Άρη αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα

Το δια­στη­μι­κό σκά­φος που μετα­φέ­ρει το ερευ­νη­τι­κό όχη­μα Perseverance στον Άρη αντι­με­τω­πί­ζει τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα, ανα­κοί­νω­σε από­ψε η NASA. Ο πύραυλος…