Περιήγηση: Zαΐχ Μπολσονάρου

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την εισβολή ακροδεξιών σε κυβερνητικά κτίρια στη Βραζιλία

«Η μεθο­δευ­μέ­νη εισβο­λή ακρο­δε­ξιών οπα­δών του πρώ­ην Προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Μπολ­σο­νά­ρου σε κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια και τα καλέ­σμα­τά τους σε πραξικόπημα,…

Διεθνή
Βραζιλία: Εισβολή υποστηρικτών του Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το προεδρικό μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο

Εκα­το­ντά­δες μπολ­σο­να­ρι­στές, τυλιγ­μέ­νοι με βρα­ζι­λιά­νι­κες σημαί­ες ή φορώ­ντας κίτρι­να μπλου­ζά­κια, έσπα­σαν τον αστυ­νο­μι­κό κλοιό και εισέ­βα­λαν στο Κογκρέ­σο και σε…

Διεθνή
Εκλογές στη Βραζιλία: Σήμερα ο δεύτερος γύρος σε κλίμα έντονης ενδοαστικής αντιπαράθεσης

Σε κλί­μα έντο­νης ενδο­α­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης και πόλω­σης πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα ο δεύ­τε­ρος γύρος των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Βρα­ζι­λία, όπου ανα­με­τρώ­νται ο…

Διεθνή
Βραζιλία: Βαριές κατηγορίες αντάλλαξαν Λούλα και Μπολσονάρου στο πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ

«Δικτα­το­ρί­σκε», «εθνι­κή ντρο­πή»: οι επι­θέ­σεις επί προ­σω­πι­κού δια­δέ­χο­νταν η μια την άλλη χθες Κυρια­κή, στο πρώ­το τηλε­ο­πτι­κό ντι­μπέιτ πρό­σω­πο με…

Απόψεις
Εκλογές στη Βραζιλία: Η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Έπει­τα από μια τετρα­ε­τία δια­κυ­βέρ­νη­σης του ακρο­δε­ξιού Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου όλα δεί­χνουν πως η Βρα­ζι­λία επι­στρέ­φει στα γνωστά…

Επικαιρότητα
Βραζιλία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα, δια­τη­ρεί ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμα ένα­ντι του ακρο­δε­ξιού απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Ζαΐχ…