Περιήγηση: Zαΐχ Μπολσονάρου

Απόψεις
Εκλογές στη Βραζιλία: Η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Έπει­τα από μια τετρα­ε­τία δια­κυ­βέρ­νη­σης του ακρο­δε­ξιού Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου όλα δεί­χνουν πως η Βρα­ζι­λία επι­στρέ­φει στα γνωστά…

Επικαιρότητα
Βραζιλία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα, δια­τη­ρεί ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμα ένα­ντι του ακρο­δε­ξιού απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Ζαΐχ…

Διεθνή
Μπολσονάρο για Ουκρανούς: «εμπιστεύτηκαν σε έναν κωμικό την μοίρα του έθνους τους»

Την άρνη­ση του να επι­βά­λει κυρώ­σεις στη Ρωσία εξέ­φρα­σε ο Βρα­ζι­λιά­νος πρω­θυ­πουρ­γός, Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο, ο οποί­ος επέ­κρι­νε μάλι­στα τους Ουκρανούς…

Διεθνή
Βραζιλία: Νέο παραλήρημα του ακροδεξιού Μπολσονάρου — «Αγοράστε όλοι ένα τουφέκι!»

Αντι­λαμ­βα­νό­με­νος ότι η πιθα­νό­τη­τα να ηττη­θεί στις επερ­χό­με­νες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2022 αυξά­νε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο, ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της…

Διεθνή
Βραζιλία: Απειλές κατά της ζωής της δέχθηκε το στέλεχος του ΚΚ Βραζιλίας Μανουέλα Ντ’ Αβίλα

Απει­λές ενά­ντια στην ζωή της δέχε­ται τους τελευ­ταί­ους μήνες το στέ­λε­χος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βρα­ζι­λί­ας (PCdoB) και πρώ­ην υποψήφια…

Διεθνή
Βραζιλία: 580 φραστικές επιθέσεις του Μπολσονάρου και των γιων του εναντίον μέσων ενημέρωσης το 2020

Ο Βρα­ζι­λιά­νος πρό­ε­δρος Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου και τα μέλη της οικο­γέ­νειάς του, εξα­πέ­λυ­σαν φρα­στι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια στον βρα­ζι­λιά­νι­κο Τύπο 580 φορές…

Διεθνή
Βραζιλία: Η ήττα του Τραμπ έπεσε… «βαριά» στον Μπολσονάρου — Σκέφτεται να μην ξαναβάλει υποψηφιότητα

Την ήττα του Ντό­ναλντ Τραμπ στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές φαί­νε­ται πως δυσκο­λεύ­ε­ται να… «χωνέ­ψει» ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαϊχ…