Περιήγηση: Θέατρο

Επικαιρότητα
Σφάλισαν τα μεγάλα μάτια της Ντιριντάουα, του αγώνα και του θεάτρου, της κομμουνίστριας

1996 σαν σήμε­ρα Πέθα­νε η Ντι­ρι­ντά­ουα (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα: Αικα­τε­ρί­νη Οικο­νό­μου) Γεν­νή­θη­κε το 1921 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Έκα­νε σπου­δές χορού στις σχολές…