Περιήγηση: άστεγοι

Διεθνή
Πλούσιοι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώνουν χρήματα για να σταματήσουν την κατασκευή ξενώνα άστεγων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Κάτοι­κοι μιας εύπο­ρης περιο­χής του Σαν Φραν­σί­σκο έχουν ξεκι­νή­σει έκκλη­ση συγκέ­ντρω­σης χρη­μά­των σε μια προ­σπά­θεια να εμποδίσουν…

Ατέχνως
Άστεγος στην Στοκχόλμη κοιμήθηκε σε ασανσέρ την Παρασκευή και τον έβγαλαν την Δευτέρα

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Άστε­γος στην Στοκ­χόλ­μη έμει­νε εγκλω­βι­σμέ­νος για τρία βρά­δια από την Παρα­σκευή το βρά­δυ. Απε­γκλω­βί­στη­κε το πρωί της…