Περιήγηση: Έφη Αχτσιόγλου

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τομέας Δικαιωμάτων αποχώρησε — Ο Κασσελάκης συγκαλεί την ΠΓ και η Αχτσιόγλου στην πόρτα…

Την απο­χώ­ρη­σή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανα­κοι­νώ­νουν με κοι­νή δήλω­ση ένας σημα­ντι­κός αριθ­μός μελών του Τομέα Δικαιω­μά­των καθώς και η…

Πολιτική
Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική τηλεδιάσκεψη της ομάδας Αχτσιόγλου — Μένουν μέχρι να φύγουν.…

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πανελ­λα­δι­κή τηλε­διά­σκε­ψη των στε­λε­χών της ομά­δας Αχτσιό­γλου που βρι­σκό­ταν σε συνε­δρί­α­ση από το πρωί, εξε­τά­ζο­ντας τις επό­με­νες κινήσεις…

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η Νεολαία Θεσσαλονίκης — Ο Ηλιόπουλος προαναγγέλλει αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου

Υπέρ της απο­χώ­ρη­σης από τον ΣΥΡΙΖΑ‑Π.Σ. τάχθη­κε ο Νάσος Ηλιό­που­λος κατά την εισή­γη­σή του στην πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη της τάσης «6+6»…