Περιήγηση: Έφη Αχτσιόγλου

Κοινωνία
Το διπλό αντεργατικό στίγμα των «νόμων Αχτσιόγλου-Βρούτση»

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Οι νόμοι 4512/2018 και 4564/2018 ονο­μά­στη­καν «Νόμοι Αχτσιό­γλου-Βρού­τση» καθώς απο­τυ­πώ­νουν τη θεσμι­κή σύμπλευ­ση των μνη­μο­νια­κών συγκυ­βερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η ψηφοφορία στη Βουλή για τον κατώτατο μισθό απέδειξε περίτρανα ποιες είναι οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές στα μεγάλα προβλήματα του λαού 

«Η χθε­σι­νή συζή­τη­ση και ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή απέ­δει­ξε περί­τρα­να ποιες είναι οι πραγ­μα­τι­κές δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές στα μεγά­λα και κρί­σι­μα προβλήματα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν την πάλη τους για κατάργηση του “νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου”- Eπαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

«Πίσω από την κυβερ­νη­τι­κή κοροϊ­δία για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, κρύ­βε­ται η ενερ­γο­ποί­η­ση του πιο αντερ­γα­τι­κού νόμου της κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Επερώτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ

Επί­και­ρη Επε­ρώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Έφη Αχτσιό­γλου, με θέμα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατέθεσε…