Περιήγηση: Αλέκα Παπαρήγα

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 — Αλ. Παπαρήγα: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στην τροχιά της ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας

Κυβέρ­νη­ση και ΣΥΡΙΖΑ κινού­νται στην ίδια τρο­χιά της ενί­σχυ­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, η οποία είναι ασυμ­βί­βα­στη με το παρα­μι­κρό βήμα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αλέκα Παπαρήγα: Το εργατικό κίνημα να πετάξει το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα σκουπίδια (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να βάλει στό­χο να πετα­χτεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη στα…

Πολιτισμός
Αλέκα Παπαρήγα για Κ. Καζάκο: Οι κομμουνιστές δεν αισθανόμαστε μόνο μεγάλη λύπη, μας συντροφεύει και ένα είδος περηφάνιας

Σε κλί­μα μεγά­λης συγκί­νη­σης, αλλά και περη­φά­νιας για την προ­σφο­ρά του, γίνε­ται αυτή την ώρα στην έδρα της ΚΕ του…

Επικαιρότητα
«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός»: Εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα (VIDEO)

Με παλ­μό και μαχη­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, η εκδή­λω­ση της ΤΕ Νότιου Τομέα της ΚΟ…