Περιήγηση: Αστική Δικαιοσύνη

Επικαιρότητα
«Εκ προφανούς παραδρομής» η κλήση Πολάκη σε ανωμοτί κατάθεση μετά από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη

«Εκ προ­φα­νούς παρα­δρο­μής» στάλ­θη­κε η κλή­ση σε ανω­μο­τί κατά­θε­ση στον Παύ­λο Πολά­κη ανα­φέ­ρει δελ­τίο Τύπου, το οποίο υπο­γρά­φει η Προϊσταμένη…

Απόψεις
Στην χώρα που καταδικάζει τις καθαρίστριες αυστηρότερα από Ναζί εγκληματίες…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής είναι άλλος ένας «θρίαμβος»της αστι­κής δικαιο­σύ­νης. Η…

Απόψεις
Κοιμηθείτε ήσυχα, ο «Ιαβέρης» έκανε ξανά το καθήκον του…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σε βίντεο που δημο­σιεύ­θη­κε στο δια­δί­κτυο απει­κο­νί­ζε­ται αστυ­νο­μι­κός να επι­χει­ρεί να συλ­λά­βει μετα­νά­στη μικρο­πω­λη­τή (που­λού­σε ομπρέ­λες) στο…

Επικαιρότητα
Δέκα χρόνια φυλακή σε καθαρίστρια λόγω πλαστογραφίας — Άλλος ένας «θρίαμβος» της αστικής δικαιοσύνης

Το βαθύ υπο­κρι­τι­κό της πρό­σω­πο έδει­ξε για άλλη μια φορά η αστι­κή δικαιο­σύ­νη, εξα­ντλώ­ντας την αυστη­ρό­τη­τα της σε πρώ­ην εργα­ζό­με­νη στον…

Επικαιρότητα
Συνέντευξη του Σ. Ζαριανόπουλου για την κατάσχεση σε βάρος του από τους χρυσαυγίτες

Με αφορ­μή την κατά­σχε­ση σε βάρος του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, στην οποία προ­χώ­ρη­σαν οι χρυ­σαυ­γί­τες Ματ­θαιό­που­λος, Ζησι­μό­που­λος και…

Πολιτική
Σε κατάσχεση σε βάρος του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Σωτήρη Ζαριανόπουλου, προχώρησαν οι χρυσαυγίτες

Σε κατά­σχε­ση σε βάρος του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, προ­χώ­ρη­σαν οι χρυ­σαυ­γί­τες Ματ­θαιό­που­λος, Ζησι­μό­που­λος και Γρέ­γος (κατη­γο­ρού­με­νοι όλοι για…

Επικαιρότητα
Προκλητική απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης στην αγωγή χρυσαυγιτών κατά του ευρωβουλευτή Σ. Ζαριανόπουλου — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την από­φα­ση του Εφε­τεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην αγω­γή χρυ­σαυ­γι­τών βου­λευ­τών κατά του του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, το  Γραφείο…