Περιήγηση: ΑΤΕΧΝΩΣ 2020

Επικαιρότητα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλιστικό

Κινη­το­ποί­η­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, αντα­πο­κρι­νό­με­να στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και στέλ­νο­ντας άμεση…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι κατέρριψαν την προπαγάνδα της κυβέρνησης για το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο — Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους

Τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς κατέρ­ρι­ψαν έναν προς έναν και τεκ­μη­ριω­μέ­να και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να οι εκπρό­σω­ποι των συντα­ξιού­χων, στη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου των…

Θέατρο
Ο Βασίλης Κολοβός στο Ατέχνως: «Νίκος Πλουμπίδης», το πλέον δύσκολο εγχείρημα της θεατρικής μου καριέρας

Το θεα­τρι­κό έργο «Νίκος Πλου­μπί­δης», που ανα­φέ­ρε­ται στη ζωή και την αγω­νι­στι­κή δρά­ση του στε­λέ­χους του ΚΚΕ, ανε­βαί­νει κάθε Σάββατο…