Περιήγηση: Γαλάτεια Καζαντζάκη

Εκδηλώσεις
Οι «Γυναίκες» της Γαλάτειας Καζαντζάκη στο Θέατρο «Φούρνος»

Για δύο παρα­στά­σεις, στις 24 και 31 Γενά­ρη, στις 22.30ανεβαίνουν στο Θέα­τρο «Φούρνος»(Μαυρομιχάλη 168, Αθή­να) οι «Γυναίκες»της Γαλά­τειας Καζαν­τζά­κη από έναν νέο θία­σο. Το συγκε­κρι­μέ­νο έργο…

Πρόσωπα
Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Απ’ τη γνωριμία μου με τον άνθρωπο), της Γαλάτειας Καζαντζάκη

Με αφορ­μή την επέ­τειο από τη γέν­νη­ση (13 Μαρ­τί­ου 1872) του λογο­τέ­χνη, ποι­η­τή και μετα­φρα­στή Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης, δημο­σιεύ­ου­με ένα ενδια­φέ­ρον κείμενο…