Περιήγηση: Γιουγκοσλαβία

Διεθνή
Featured Video Play Icon
25 χρόνια από τον βρώμικη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία: Ο βρώμικος πόλεμος των 78 ημερών που άλλαξε τον χάρτη των Βαλκανίων

Ο δια­με­λι­σμός της τότε ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας και το ντό­μι­νο της αλλα­γής συνό­ρων πυρο­δο­τούν και σήμε­ρα αντα­γω­νι­σμούς και αντι­θέ­σεις, κρα­τώ­ντας αναμμένο…