Περιήγηση: Γιουγκοσλαβία

Διεθνή
Θανάσης Παφίλης: Ομιλία για τα 18 χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία

Στο πλαί­σιο του 26ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού διη­μέ­ρου της ΚΝΕ έλα­βε χώρα ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση για την συμπλή­ρω­ση 18 χρό­νων από την ιμπεριαλιστική…