Περιήγηση: Γιώργος Μαρίνος

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Αποσπάσματα από το κλείσιμο στην τηλεδιάσκεψη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ

Το Σάβ­βα­το 3/12, η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ) οργά­νω­σε τηλε­διά­σκε­ψη με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την…

Επικαιρότητα
Κούβα: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος

Συνά­ντη­ση με αξιω­μα­τού­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας είχε χθες στην Αβά­να η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ που επι­σκέ­πτε­ται αυτές τις μέρες…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): Άκρως επικίνδυνη για τον λαό η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης (VIDEO)

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή αντί­θε­ση του ΚΚΕ στην πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, που ακο­λου­θεί η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, σε συνέ­χεια των…