Περιήγηση: Γράμμος

Επικαιρότητα
Με την παρουσία νεοναζί και αντιπροσωπίας της ΝΔ οι αντικομμουνιστικές φιέστες στο Γράμμο

Οι περι­θω­ρια­κές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές φιέ­στες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Κυρια­κή 30/8 στον Γράμ­μο και στο Βίτσι, για την επέ­τειο λήξης του εμφυ­λί­ου πολέμου,…

Επικαιρότητα
Δεν θα παραστεί ο Στεφανής στην άθλια εκδήλωση μίσους στο Βίτσι; — Θα εκπροσωπηθεί η ΝΔ

Ανέ­κρου­σε πρύ­μνα η κυβέρ­νη­ση, ως φαί­νε­ται, σχε­τι­κά με την παρου­σία του υφυ­πουρ­γού Άμυ­νας Αλκι­βιά­δη Στε­φα­νή στην άθλια, αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκδή­λω­ση της Ένωσης…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Απαράδεκτη, άθλια και επικίνδυνη η συμμετοχή εκπροσώπου του πρωθυπουργού σε αντικομμουνιστική εκδήλωση

Σε ανα­κοί­νω­ση για τη συμ­με­το­χή του υφυ­πουρ­γού Άμυ­νας Αλκι­βιά­δη Στε­φα­νή σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκδή­λω­ση στο Γράμ­μο και στο Βίτσι το Γραφείο…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Προς Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: πριν πάτε στο Γράμμο θυμηθείτε…

Το γεγο­νός ότι οι Οργα­νώ­σεις Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας της Νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ διορ­γα­νώ­νουν «εναλ­λα­κτι­κό πολι­τι­κό camping» στον Γράμ­μο, στην περιο­χή όπου γράφτηκε…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση μίσους στην Κόνιτσα από τα φαντάσματα του εμφυλίου

Με τις «ευλο­γί­ες» του Μητρο­πο­λί­τη Δρυ­ϊ­νου­πό­λε­ως, Πωγω­νια­νής και Κονί­τσης έλα­βε χώρα σήμε­ρα, στη Βούρ­μπια­νη του Γράμ­μου, άλλη μια εμφυ­λιο­πο­λε­μι­κή γιορτή…