Περιήγηση: γυναίκες

Διεθνή
Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στις γυναίκες να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο χωρίς τη συνοδεία άνδρα συγγενή τους

Οι Ταλι­μπάν ζήτη­σαν από τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες στο Αφγα­νι­στάν να μην επι­τρέ­πουν στις γυναί­κες να επι­βι­βά­ζο­νται σε αερο­πλά­να, αν δεν…

Επικαιρότητα
Μητροπολίτης Κοζάνης σε σεξιστικό παραλήρημα: «Εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας;»

Δεν πέρα­σαν παρά μόνο λίγοι μήνες από τότε που ο Μητρο­πο­λί­της Σερ­βί­ων και Κοζά­νης Παύ­λος είχε προ­βεί σε σκο­τα­δι­στι­κό, σεξιστικό…

Κοινωνία
Υγεία: Το 27,1% των γυναικών σε εμμηνόπαυση παρουσιάζει συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης

Στρε­σο­γό­νο παρά­γο­ντα για την εμφά­νι­ση κατά­θλι­ψης στις γυναί­κες απο­τε­λεί η περιεμ­μη­νο­παυ­σια­κή περί­ο­δος (κλι­μα­κτή­ριος και ιδιαί­τε­ρα η εμμη­νό­παυ­ση). Απο­τε­λέ­σμα­τα μελέ­της, που…

Κοινωνία
Μία στις 16 γυναίκες στην Ελλάδα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Μπο­ρεί η εγκυ­μο­σύ­νη να απο­τε­λέ­σει προ­ϋ­πό­θε­ση για να στα­μα­τή­σει η βία μέσα στην οικο­γέ­νεια; Η σωμα­τι­κή, σεξουα­λι­κή, ψυχο­λο­γι­κή και λεκτική…