Περιήγηση: γυναίκες

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ελένη Μπέλου: Δυνατό ΚΚΕ ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα (VIDEO)

Πλή­θος κόσμου, κυρί­ως νέων συμ­με­τεί­χε στην σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ με θέμα «Δυνα­τό ΚΚΕ για…

Κοινωνία
Καταγγελίες για διακίνηση ψεύτικων γυμνών φωτογραφιών γυναικών στο διαδίκτυο μέσω Telegram

Σε συνα­γερ­μό έχει τεθεί η Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες γυναι­κών που είδαν ψεύ­τι­κες γυμνές φωτο­γρα­φί­ες τους να διακινούνται…

Κοινωνία
ΔΥΠΑ: Από Μ. Τετάρτη οι αιτήσεις για 3.000 θέσεις εργασίας στην Αττική με επιδότηση έως και 8.400 ευρώ

Τη Μεγά­λη Τετάρ­τη, 12 Απρι­λί­ου 2023, στις 13:00, ξεκι­νούν οι αιτή­σεις επι­χει­ρή­σε­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε περιο­χές υψη­λής ανερ­γί­ας της Αττικής…

Διεθνή
Ιρανός καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξη αφού αποκεφάλισε τη σύζυγό του και περιέφερε το κεφάλι της στον δρόμο

Ιρα­νός κατα­δι­κά­στη­κε σε λίγο περισ­σό­τε­ρο από οκτώ χρό­νια κάθειρ­ξη επει­δή το 2022 απο­κε­φά­λι­σε τη σύζυ­γό του και στη συνέ­χεια περιέφερε…

Διεθνή
Ιράν: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών — Επανεξετάζεται η υποχρεωτικότητα του χιτζάμπ

Ο γενι­κός εισαγ­γε­λέ­ας του Ιράν Μοχα­μάντ Τζα­φάρ Μοντα­ζε­ρί ανα­κοί­νω­σε την κατάρ­γη­ση της αστυ­νο­μί­ας ηθών από τις αρμό­διες αρχές, μετέ­δω­σε σήμερα…

Ατέχνως
Ιράν: Για 12η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το θάνατο της Μαχσά Αμινί — Η αστυνομία θα αντιταχθεί “με όλη της την ισχύ”

Για 12η συνε­χό­με­νη νύκτα οι Ιρα­νοί βγή­καν στους δρό­μους χθες Τρί­τη σε πολ­λές πόλεις της χώρας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για…