Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, δεν μπορούσε να φάει, έτρωγε με καλαμάκι, δεν μπορούσε να μιλήσει, να δουλέψει…»

Με την κατά­θε­ση του μάρ­τυ­ρα Μοχά­μεντ Αμπου­χα­μέντ, που υπέ­στη μαζί με τους άλλους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες την άγρια δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Π. Φύσσας ήταν ημιθανής στην αγκαλιά της κοπέλας του, κατέθεσε αστυνομικός

Με την κατά­θε­ση του τότε νυχτε­ρι­νού επό­πτη στην Διεύ­θυν­ση Αστυ­νο­μί­ας Πει­ραιά, αξιω­μα­τι­κού Ιωσήφ Συμε­ώ­νο­γλου, συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζιστικής…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής-Μάρτυρας: «Πολιτική πράξη» η δολοφονία του Π. Φύσσα από συντεταγμένη ομάδα χρυσαυγιτών

Στην κατά­θε­ση του φίλου του Παύ­λου Φύσ­σα, Μιχά­λη Ξυπό­λη­του προ­χώ­ρη­σε το δικα­στή­ριο που δικά­ζει την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή, καθώς…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Βίαια προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα έχει διατάξει για σήμερα το δικαστήριο

Την εμφά­νι­ση της συντρό­φου του Παύ­λου Φύσ­σα, Χρύ­σα Τοσλού­κου, ανα­μέ­νει σήμε­ρα το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των το οποίο έχει δια­τά­ξει την…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Βίαιη προσαγωγή της φίλης του Παύλου Φύσσα διέταξε το δικαστήριο

Τη βίαιη προ­σα­γω­γή της συντρό­φου του Παύ­λου Φύσ­σα απο­φά­σι­σε το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των. Η μάρ­τυ­ρας ήταν απού­σα από το δικαστήριο…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτόπτη μάρτυρα από τον κατάλογο κάλεσε στο βήμα η Πρόεδρος — Δεν είναι γνωστό αν και πότε θα καταθέσει η σύντροφος του Παύλου Φύσσα

Με την κατά­θε­ση της αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα, Παρα­σκευ­ής Καρα­γιαν­νί­δου, συνε­χί­ζε­ται η δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Με…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο εγκληματίας-φασίστας Λαγός, επιτέθηκε με ύβρεις στη Μάγδα Φύσσα

Με αισχρές ύβρεις κατά της Μάγδας Φύσ­σα, μητέ­ρας του δολο­φο­νη­μέ­νου Παύ­λου Φύσ­σα, επι­τέ­θη­κε μέσα στο δικα­στή­ριο ο εγκλη­μα­τί­ας ναζι­στής Γιάννης…

Επικαιρότητα
«Είμαι χουντικός, φασίστας, ναζί»: Νέο παραλήρημα από το χουντοφασιστικό σούργελο Κ. Πλεύρη

Σε νέο, εμε­τι­κό σόου προ­χώ­ρη­σε ο φασί­στας συνή­γο­ρος του χρυ­σαυ­γί­τη Γ. Λαγού, Κων­στα­ντί­νος Πλεύ­ρης, ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των. Προκλητικά…