Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Καταχωρήθηκε στο βιβλίο αποφάσεων η ιστορική ετυμηγορία — Το σκεπτικό των δικαστών

Δεκα­ε­πτά μήνες μετά την ανα­κοί­νω­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας των δικα­στών του τρι­με­λούς εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των, για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που δρού­σε «υπό…

Κοινωνία
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκιση Πατέλη

Να αναι­ρε­θεί η από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών με την οποία απο­φυ­λα­κί­στη­κε ο πρώ­ην πυρη­νάρ­χης Νίκαιας της Χρυ­σής Αυγής, Γιώργος…

Επικαιρότητα
Να αναιρεθεί η αποφυλάκιση του ναζί Γ. Πατέλη ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγoυ

Να αναι­ρε­θεί η από­φα­ση της χορή­γη­σης ανα­στο­λής της ποι­νής του ναζι­στή χρυ­σαυ­γί­τη Γιώρ­γου Πατέ­λη, ζητά ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου…

Κοινωνία
Αρνητικές αποφάσεις για αποφυλακίσεις χρυσαυγιτών — «Η οργάνωση αυτή συνεχίζει υπόγεια τη δράση της, αυτά διαβάζω εγώ»

Ομό­φω­να το πεντα­με­λές Εφε­τείο Ανα­στο­λών απέρ­ρι­ψε χτες τις αιτή­σεις απο­φυ­λά­κι­σης των χρυ­σαυ­γι­τών — ναζι­στών Χρυ­σα­φί­τη και Ανα­διώ­τη, που έχουν καταδικαστεί…

Επικαιρότητα
Άλλοι τρεις Χρυσαυγίτες ζητούν να αποφυλακιστούν ελπίζοντας σε μεταχείριση αντίστοιχη του Πατέλη…

Ενα ένα τα φυλα­κι­σμέ­να μέλη της εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή ζητούν την απο­φυ­λά­κι­σή τους, επεν­δύ­ο­ντας στο μέχρι τώρα «ευνοϊ­κό κλίμα»…