Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Πολιτική
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Συνεχίζονται οι καταθέσεις δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Με την κατά­θε­ση του δημο­σιο­γρά­φου — φωτο­ρε­πόρ­τερ Γιάν­νη Λιά­κου συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα, η δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή. Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε για την επί­θε­ση των χρυσαυγιτών…

Πολιτική
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ξεκίνησε σήμερα η υπόθεση για την επίθεση στο «Συνεργείο» το 2013

Η υπό­θε­ση της χρυ­σαυ­γί­τι­κης επί­θε­σης στον «Ελεύ­θε­ρο Κοι­νω­νι­κό Χώρο Ηλιού­πο­λης “Συνερ­γείο”» τον Ιού­λιο του 2013, ξεκί­νη­σε σήμε­ρα, στη δίκη της…

Πολιτική
Δίκη Χρυσής Αυγής: Με καταθέσεις για την επίθεση στο ΠΑΜΕ συνεχίστηκε η διαδικασία

Ο Μύρων Σημα­ντή­ρης, μέλος τότε της διοί­κη­σης του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου, κατέ­θε­σε σήμε­ρα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή,…

Πολιτική
Δίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής: Προσπάθεια συγκάλυψης του χαρακτήρα της δολοφονικής οργάνωσης

Με κατα­θέ­σεις αστυ­νο­μι­κών συνε­χί­στη­κε χτες η δίκη της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής — Σ. Πουλικόγιαννης: Προσχεδιασμένη η επίθεση τους σε κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

Με την κατά­θε­ση του στε­λέ­χους του ΚΚΕ και προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας Σωτή­ρη Που­λι­κό­γιαν­νη ολοκληρώθηκε…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, δεν μπορούσε να φάει, έτρωγε με καλαμάκι, δεν μπορούσε να μιλήσει, να δουλέψει…»

Με την κατά­θε­ση του μάρ­τυ­ρα Μοχά­μεντ Αμπου­χα­μέντ, που υπέ­στη μαζί με τους άλλους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες την άγρια δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του…