Περιήγηση: Διηγήματα για τον κορωναϊό

Λογοτεχνία
Ιστορίες εγκλεισμού: Τα διακριθέντα διηγήματα και αυτά που θα συμπεριληφθούν στη συλλογή των εκδόσεων Ατέχνως

Με τον τίτλο «Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού την επο­χή του κορω­ναϊ­ού» διορ­γα­νώ­σα­με δια­γω­νι­σμό ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος τον Απρί­λη του 2020, περί­ο­δο κατά…