Περιήγηση: Εβραίοι

Ιστορία
Καρυά: Μια σιδηροδρομική παράκαμψη που έγινε με το αίμα έως και πεντακοσίων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη…

Γερ­μα­νι­κή κατο­χή, 1943. Στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Καρυάς Φθιώ­τι­δας, δημιουρ­γεί­ται το χει­ρό­τε­ρο κάτερ­γο της Ελλά­δας όπου έως και 500 Εβραίοι…

Κοινωνία
92χρονη ελληνίδα συναντά μετά από 75 χρόνια τους εβραίους που έσωσε από τους Ναζί στη Βέροια

Συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές εκτυ­λί­χθη­καν πριν λίγες μέρες στο Μου­σείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην Ιερου­σα­λήμ, όταν η 92χρονη Μελ­πο­μέ­νη Ντί­να από τη Βέροια συναντήθηκε, …