Περιήγηση: Εβραίοι

Διεθνή
Αμερικανοεβραίοι από το Άγαλμα της Ελευθερίας κατήγγειλαν τη σφαγή στη Γάζα

Αρκε­τές εκα­το­ντά­δες Αμε­ρι­κα­νο­ε­βραί­οι έκα­ναν ειρη­νι­κή κατά­λη­ψη χθες Δευ­τέ­ρα στο Άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας στη Νέα Υόρ­κη για να απαι­τή­σουν το Ισραήλ…

Επικαιρότητα
Πάπας Φραγκίσκος: Συνέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εξόντωση των Εβραίων στον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πάπας Φρα­γκί­σκος συνέ­κρι­νε σήμε­ρα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία με την εξό­ντω­ση περί­που δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων — κυρί­ως εβραίων -…

Ιστορία
Καρυά: Μια σιδηροδρομική παράκαμψη που έγινε με το αίμα έως και πεντακοσίων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη…

Γερ­μα­νι­κή κατο­χή, 1943. Στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Καρυάς Φθιώ­τι­δας, δημιουρ­γεί­ται το χει­ρό­τε­ρο κάτερ­γο της Ελλά­δας όπου έως και 500 Εβραίοι…