Περιήγηση: ιδιωτικοποιήσεις

Προτεινόμενο
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» — ΦΟΡΕΙΣ: Με δυναμική κινητοποίηση ακύρωσαν την φιέστα του υπουργού Υγείας για τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή (VIDEO — ΦΩΤΟ)

https://youtu.be/hvNIvDD08‑c Με δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση το Σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου «Αττι­κόν» και φορείς της περιο­χής ακύ­ρω­σαν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της 19 Μάρ­τη την φιέστα…

Κοινωνία
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ — Νέο χαράτσι στο λαό και δωράκια στους «επενδυτές» οι αυξήσεις 25% στα διόδια!

Μεγά­λες αυξή­σεις στα διό­δια, κατά 25%, καταρ­γή­σεις απαλ­λα­γών και δωρά­κια στους «επεν­δυ­τές» έρχο­νται στο πλαί­σιο της επι­τά­χυν­σης της δια­δι­κα­σί­ας ιδιωτικοποίησης…

Επικαιρότητα
ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ _ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ: Την Παρασκευή η πανελλαδική απάντηση στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι την Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια, συνεχίζεται…