Περιήγηση: Ιταλία

Διεθνή
Ιταλία: Πάνω από 2.000 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στη Λαμπεντούζα τις τελευταίες 48 ώρες

Τις τελευ­ταί­ες 48 ώρες έφτα­σαν στην Λαμπε­ντού­ζα 2.033 μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, με 46 δια­φο­ρε­τι­κά πλε­ού­με­να. Οι βάρ­κες που μετέ­φε­ραν τους…