Περιήγηση: Κλιματική αλλαγή

Πολιτική
Κ. Μητσοτάκης: Νέα ανακύκλωση των περί «κλιματικής κρίσης» για να κρυφτούν οι ευθύνες για τις πλημμύρες

Ανα­με­νό­με­νο ήταν και έτσι έγι­νε. Τα περί «κλι­μα­τι­κής κρί­σης» ανα­κύ­κλω­σε άλλη μια φορά ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης για να κρυφτούν…

Επικαιρότητα
Στη βαρβαρότητα του “επιτελικού, ψηφιακού, πράσινου αναπτυξιακού” καπιταλισμού απαντάμε: Με το ΚΚΕ για τον σοσιαλισμό, για να “γενούνε τα σκοτάδια φως”

Οι φετι­νές περι­φε­ρεια­κές εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» εγκλη­μα­τι­κά στιγ­μα­τί­στη­καν από το περί­φη­μο «σύγ­χρο­νο επι­τε­λι­κό, ψηφια­κό κρά­τος», που…

Επικαιρότητα
Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος σε όλη τη χώρα

Εγκλη­μα­τι­κές κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες: Στα απρο­στά­τευ­τα δάση προ­στέ­θη­καν οι ανο­χύ­ρω­τες πόλεις, βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες, τώρα και στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις «Σκη­νι­κό πολέ­μου» από τις…

Πολιτική
ΚΚΕ: Δεν φταίει η «κλιματική αλλαγή» για την εγκληματική απουσία ολοκληρωμένου και σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού

«Για μια ακό­μη φορά επι­στρα­τεύ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση το βολι­κό άλλο­θι της “κλι­μα­τι­κής αλλα­γής”, για να δικαιο­λο­γη­θεί η εγκλη­μα­τι­κή απουσία…

Κοινωνία
Υπερθέρμανση του πλανήτη: Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο

Το καλο­καί­ρι του 2023 δια­φαί­νε­ται στα­δια­κά ότι θα είναι ιδιαί­τε­ρα θερ­μό, με το ευρω­παϊ­κό παρα­τη­ρη­τή­ριο Copernicus να επι­βε­βαιώ­νει σήμε­ρα ότι…