Περιήγηση: Κλιματική αλλαγή

Διεθνή
«Πράσινες» απολύσεις

Για ρεκόρ απο­λύ­σε­ων στην αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία γίνε­ται λόγος στον Τύπο και πιο συγκε­κρι­μέ­να για 10.000 απο­λύ­σεις παγκο­σμί­ως από τη γερ­μα­νι­κή «Daimler»…

Πολιτική
Κ. Παπασταύρου: Υποκριτική, με άλλες επιδιώξεις και όχι την ευαισθησία για το περιβάλλον η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή

Ο Κ. Παπα­σταύ­ρου ανα­φέ­ρε­ται στην συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ στην τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ σε ό,τι αφο­ρά στη διαρ­κή και παγκοσμίου…