Περιήγηση: Κορωνοϊός

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Ελαφρά μειωμένοι οι δείκτες — Σταδιακά αυξάνονται τα κρούσματα με την «Ομικρον»

Σε 6.667 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…

Επικαιρότητα
Νέα μετάλλαξη SARS-CoV‑2: Αναμένει «καθαρή εικόνα από τους επιστήμονες» η κυβέρνηση, αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας

«Θα πάμε και εμείς σε σκλη­ρή γραμ­μή αλλά θα πρέ­πει πρώ­τα οι επι­στή­μο­νες μας να έχουν καθα­ρή εικό­να», δήλω­σε ο…

Κοινωνία
Εστίαση: Δεν είμαστε χωροφύλακες — Κλείνουν την Τρίτη για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματος

Σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό βρί­σκο­νται οι κατα­στη­μα­τάρ­χες της εστί­α­σης σε όλη τη χώρα, εξαι­τί­ας των νέων απα­ρά­δε­κτων κυβερ­νη­τι­κών μέτρων δια­χεί­ρι­σης της…

Επικαιρότητα
Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος που νοσηλευόταν με κορωνοϊό στο «Παπαγεωργίου»

Έχα­σε τη μάχη για τη ζωή 22χρονος άντρας που νοση­λεύ­ο­νταν με κορω­νο­ϊό στο νοσο­κο­μείο «Παπα­γε­ωρ­γί­ου» της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με πληροφορίες…