Περιήγηση: Κουβανική Επανάσταση

Διεθνή
65 χρόνια από τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης: Διαχρονική πηγή έμπνευσης για την πάλη των καταπιεσμένων σε όλο τον κόσμο

Σε μήνυ­μά του προς το ΚΚ Κού­βας για τα 65 χρό­νια από τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του…

Διεθνή
Στο Santiago de Cuba, οι κεντρικές εκδηλώσεις του νησιού της επανάστασης για την επέτειο της επίθεσης στη Moncada

Με ανα­κοί­νω­ση του Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Πρώ­του Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρου της Δημο­κρα­τί­ας “στο Santiago η…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 63 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης: Ο Τσε και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Κούβα

Γιορ­τά­ζο­ντας τα 63 χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, οι εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα σας προ­σκα­λούν σε συζή­τη­ση με θέμα «Η συμ­βο­λή του…

Κοινωνία
Νίκος Μόττας: «Οι ιδέες του Τσε Γκεβάρα είναι σήμερα πιο επίκαιρες και ζωντανές από ποτέ»

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο «ΡΑΔΙΟ ΑΙΧΜΗ 102,8» και στην εκπο­μπή «Λόγια στα­ρά­τα» (με τους Αλέ­κο Χατζη­κώ­στα και Παύ­λο Του­τουν­τζί­δη) έδω­σε ο…