Περιήγηση: Κώστας Βάρναλης

Πολιτισμός
Ο Δ. Κουτσούμπας εξήγγειλε μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το ΚΚΕ προς τιμήν του Κώστα Βάρναλη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο τέλος της εκδή­λω­σης-παρου­σί­α­σης της έκδο­σης, “Εις μνή­μην Νίκος Καρα­ντη­νός” της Εύας…

Επικαιρότητα
Μπροστά σου βόδια κόκκινα, πίσω ουρανός χρυσάφι _Στη σιδερήν αγκάλη σου, γεμάτη νότια κρύα, να γεύομαι σκλάβα πιστή την άγια ελευτερία

Ξεφυλ(λ)ίζοντας \ Κώστας Βάρ­να­λης: Η Γυναί­κα _ 1 Πόσες φορές σε κάλε­σα κι όχι για μένα, Θε μου! Λεί­πεις από…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ένα βαρναλικό ποιητικό σχόλιο για την προσπάθεια απαγόρευσης των απεργιών 

Ένα βαρ­να­λι­κό ποι­η­τι­κό σχό­λιο για την προ­σπά­θεια απα­γό­ρευ­σης των απερ­γιών από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Σύμ­φω­να με το υπο­κα­τά­θε­ση νομο­σχέ­διο με…