Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Στηρίζει τους μουσικούς και χορωδούς του Δήμου που δεν ενέδωσαν στις πιέσεις Μπακογιάννη

«Τη θαρ­ρα­λέα στά­ση» των μου­σι­κών και χορω­δών του Δήμου Αθη­ναί­ων, χαι­ρε­τί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας. Όπως τονί­ζει «η προ­σπά­θεια της…

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Παίζονται χοντρά επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φίλων του ΠΑΟ

Τις τρεις «λεό­ντειες» συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κατα­ψή­φι­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, ύψους 255 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, για τη…

Κοινωνία
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Υπερψηφίστηκε ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους συμβασιούχους COVID

Στην υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης ψηφί­σμα­τος που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας με άλλες παρα­τά­ξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και στη συνέ­χεια ‑αφού…

Ανακοινώσεις
Κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων στοιβάζουν σε κοντέινερ την ένταξη των προσφύγων & τη δίχρονη προσχολική αγωγή

Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Αθή­νας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κυβέρ­νη­ση και Δήμος Αθη­ναί­ων στοι­βά­ζουν σε κοντέι­νερ την έντα­ξη των προ­σφύ­γων & τη δίχρο­νη προ­σχο­λι­κή αγωγή…

Επικαιρότητα
Δήμος Αθηναίων: Εκτός πραγματικότητας τα τέλη που επιβάλλει σε δημότες και επαγγελματίες!

Στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την  Παρα­σκευή 30 Οκτώ­βρη 2020, απο­φα­σί­στη­καν οι συντε­λε­στές των δημο­τι­κών τελών…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας: Καταγγέλλει την παρουσία του πραξικοπηματία Γκουαϊδό στο «Athens Democracy Forum»

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας καταγ­γέλ­λει την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό για να συμ­με­τά­σχει στο ονομαζόμενο…

Πολιτική
Μπογδάνος: Άθλια διαδικτυακή επίθεση του βουλευτή της ΝΔ σε δημοσιογράφο του «Αθήνα 9,84»

Δρι­μύ­τα­τη επί­θε­ση στη δημο­σιο­γρά­φο του ραδιο­σταθ­μού «Αθή­να 9,84» Ελευ­θε­ρία Κου­μά­ντου, επει­δή τόλ­μη­σε να ονο­μά­σει τους φασί­στες με το όνο­μά τους,…

Επικαιρότητα
Να παραχωρηθούν αίθουσες του 144ου ΔΣ για να λειτουργήσει το σχολείο της πακιστανικής κοινότητας (Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας)

Αίτη­μα για σύγκλη­ση έκτα­κτης συνε­δρί­α­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου έχουν κατα­θέ­σει από τη Δευ­τέ­ρα 4 Νοέμ­βρη οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊκής…