Περιήγηση: ΛΟΑΤΚΙ

Διεθνή
Ισπανία: Εγκρίθηκε σε πρώτη φάση ο «Νόμος Τρανς» που επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή φύλου από τα 16 χρόνια

Το Κοι­νο­βού­λιο της Ισπα­νί­ας ενέ­κρι­νε σήμε­ρα σε πρώ­τη ανά­γνω­ση το νομο­σχέ­διο («Νόμος Τρανς») που επι­τρέ­πει την ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή φύλου από…

Διεθνή
Πέντε νεκροί σε νυχτερινό κέντρο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Κολοράντο Σπρινγκς

Ένας 22χρονος άνδρας «εισέ­βα­λε» σε ντι­σκο­τέκ της κοι­νό­τη­τας ΛΟΑΤΚΙ και άρχι­σε «να πυρο­βο­λεί», σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον πέντε ανθρώ­πους, προ­τού τον ακινητοποιήσουν…

Διεθνή
Ρωσία: Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμα σε TikTok, Twitch και Wikipedia για «προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ» και «fake news»

Η Ρωσία επέ­βα­λε σήμε­ρα πρό­στι­μο στο TikTok επει­δή δεν αφαί­ρε­σε περιε­χό­με­νο που παρα­βιά­ζει τους ρωσι­κούς νόμους για «προ­πα­γάν­δα υπέρ των…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Προωθείται νομοσχέδιο που εξισώνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ με τον εξτρεμισμό!

Ενα άκρως επι­κίν­δυ­νο — για τις δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες- νομο­σχέ­διο που θα απα­γο­ρεύ­ει την «προ­πα­γάν­δα της ΛΟΑΤΚΙ+ κουλ­τού­ρας» προ­ω­θούν ρώσοι βουλευτές…

Κοινωνία
Ενάντια στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων τάσσονται 160 «επιφανείς» προσωπικότητες

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Εστία», 160 προ­σω­πι­κό­τη­τες από μια σει­ρά επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους (Ακα­δη­μαϊ­κοί, δικα­στι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πρέ­σβεις, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, καθη­γη­τές πανεπιστημίων,…

Επικαιρότητα
Αθωώθηκε ο ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης για την κατηγορία εξύβρισης αστυνομικού

Αθω­ω­τι­κή ήταν η από­φα­ση του Β’ Αυτό­φω­ρου Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών για τον ακτι­βι­στή και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοι­νό­τη­τας Ηλία Γκιώνη…

Ανακοινώσεις
ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις: Πλήρης διερεύνηση για το ομοφοβικό περιστατικό στο Μουσείο

Απο­τρο­πια­σμό εκφρά­ζουν, σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, ΛΟΑΤΚΙ οργα­νώ­σεις ανα­φο­ρι­κά με την «ομο­φο­βι­κή ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος δύο πολι­τών από άντρες…