Περιήγηση: ΛΟΑΤΚΙ

Κοινωνία
ΕΟ ΚΚΕ: Απαιτούμε οι ένοχοι της επίθεσης σε τρανς στη Θεσσαλονίκη αλλά και το κύκλωμα παιδοβιαστών στα Σεπόλια να τιμωρηθούν

Στη συζή­τη­ση για την «αυξα­νό­με­νη ρητο­ρι­κή μίσους και βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η…

Διεθνή
ΚΚΕ _ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ

Σε ανα­κοί­νω­σή της σχε­τι­κά με την έκθε­ση εφαρ­μο­γής της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ για την ισό­τη­τα των ΛΟΑΤΚΙ, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Διεθνή
Ρωσία: Ο Πούτιν ιδρύει ψυχιατρικό ίδρυμα για «τη μελέτη της συμπεριφοράς των ΛΟΑΤΚΙ»

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, έδω­σε εντο­λή να δημιουρ­γη­θεί, στο πλαί­σιο του ομο­σπον­δια­κού κέντρου ψυχια­τρι­κής ινστι­τού­το, με αντι­κεί­με­νο την μελέτη…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας στο «Antivirus»: Τα περί ομοφοβίας του ΚΚΕ καλλιεργούνται από πολιτικές δυνάμεις βαθιά συστημικές κι εχθρικές απέναντί μας

Συνέ­ντευ­ξη στο περιο­δι­κό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι­νό­τη­τας «Antivirus» και το δημο­σιο­γρά­φο Βασί­λη Θανό­που­λο έδω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης…

Διεθνή
Ισπανία: Εγκρίθηκε σε πρώτη φάση ο «Νόμος Τρανς» που επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή φύλου από τα 16 χρόνια

Το Κοι­νο­βού­λιο της Ισπα­νί­ας ενέ­κρι­νε σήμε­ρα σε πρώ­τη ανά­γνω­ση το νομο­σχέ­διο («Νόμος Τρανς») που επι­τρέ­πει την ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή φύλου από…