Περιήγηση: Μάγδα Φύσσα

Επικαιρότητα
Μάγδα Φύσσα προς Λαγό: «δολοφόνος είσαι» — Όχι των δικαστών στην αποφυλάκιση

“Όχι” στα αιτή­μα­τα ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του ευρω­βου­λευ­τή Γιάν­νη Λαγού και άλλων τριών κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δρά­ση της εγκληματικής…

Επικαιρότητα
Οι Ναζί στη φυλακή: Πλήθος λαού στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Σύνταγμα (VIDEO)

Με μια μεγά­λη συναυ­λία στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή αντι­φα­σι­στι­κή πορεία της Αθή­νας. Η πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Συγχωρήστε με, κύριε. Δεν το έκανα επίτηδες» — Εσύ με ποια γυαλιά θα το δεις;

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χτες, το πρωί στο twitter δημο­φι­λές χάστανγκ ο Πορ­το­σάλ­τε, το από­γευ­μα η Μάν­δρου, σήμε­ρα ο Ρου­βάς… Συνε­χώς διευρύνει…

Επικαιρότητα
Δήλωση της οικογένειας Φύσσα για το τέλος της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή

Η οικο­γέ­νεια του δολο­φο­νη­μέ­νου από τον χρυ­σαυ­γί­τη Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, Παύ­λου Φύσ­σα έκα­νε δήλω­ση για το τέλος της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης…