Περιήγηση: Μαρία Κομνηνάκα

Πολιτική
της Μ. Κομνηνάκα στη Βουλή
Featured Video Play Icon
Οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία — Οι τοποθετήσεις Γ. Δελής- Μ. Συντυχάκη- Δ. Μανωλάκου- Μ. Κομνηνάκα

«Ασυμ­βί­βα­στη η πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των καπι­τα­λι­στι­κών κερ­δών με την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού» ανέ­φε­ρε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ…

Πολιτική
Μ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα: Κατασταλτική αντίληψη στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις

«Η σημε­ρι­νή συζή­τη­ση για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα γίνε­ται υπό το βάρος μιας απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ανοί­ξει αυτές τις μέρες,…

Πολιτική
Βουλή: Τρεις προτάσεις στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, υπέβαλε το ΚΚΕ — «Παρών» επί της αρχής

Τρεις προ­τά­σεις, στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για τη συνε­πι­μέ­λεια, υπέ­βα­λε το ΚΚΕ με ισά­ριθ­μες τρο­πο­λο­γί­ες που κατα­τέ­θη­καν στη…

Ατέχνως
Για δουλεμπόριο παραπέμπονται μέλη ΜΚΟ — Μ. Κομνηνάκα: Ευθύνες όσων παρέδωσαν το μεταναστευτικό σε ΜΚΟ

Δικο­γρα­φία σε βάρος 33 μελών ΜΚΟ και δύο ακό­μα ατό­μων, σχη­μα­τί­στη­κε από την Αστυ­νο­μία, για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που…