Περιήγηση: Ματέο Σαλβίνι

Διεθνή
Εθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα: «Σκάλωσαν» ξανά οι διεργασίες για συγκρότηση ευρωομάδας

Απέ­τυ­χαν ξανά να συμ­φω­νή­σουν στη δημιουρ­γία νέας ομά­δας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα εθνι­κι­στι­κά — ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα της ΕΕ, που συνα­ντή­θη­καν το…

Διεθνή
Ιταλία: Ο Σαλβίνι παραπέμπεται σε δίκη για στέρηση ατομικής ελευθερίας σε 147 μετανάστες και πρόσφυγες

Ο δικα­στι­κός του Παλέρ­μο, αρμό­διος για τις προ­κα­ταρ­κτι­κές έρευ­νες, απο­φά­σι­σε την παρα­πο­μπή σε δίκη του γραμ­μα­τέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι,…

Διεθνή
«Να πάρεις τους πρόσφυγες στις βίλες σου»! Και ο… Ρίτσαρντ Γκιρ στο στόχαστρο του ρατσιστή Σαλβίνι

Με τον χολυ­γου­ντια­νό ηθο­ποιό Ρίτσαρντ Γκιρ τα έβα­λε ο ακρο­δε­ξιός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Ιτα­λί­ας Ματέο Σαλ­βί­νι, με αφορ­μή κάλε­σμα του πρώτου…

Διεθνή
Ναζιστικού τύπου απογραφή των Ρομά από τον Σαλβίνι: «Δυστυχώς τους Ιταλούς Ρομά πρέπει να τους κρατήσουμε»

Την άρνη­ση να δεχτεί τους πρό­σφυ­γες, ακο­λού­θη­σε μια ναζι­στι­κού τύπου ανα­κοί­νω­ση του Ματ­τέο Σαλ­βί­νι, υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης Κόντε. Ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­σή του…