Περιήγηση: ΝΑΤΟ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αμερικανική Πρεσβεία: Εντατική προετοιμασία για ΝΑΤΟική προπαγάνδα

Σει­ρά πανελ­λα­δι­κών δημο­σκο­πή­σε­ων ετοι­μά­ζει η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να, προ­φα­νώς για να «σφυγ­μο­με­τρή­σει» πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κές είναι οι «υπε­ρω­ρί­ες» που βαράνε…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Το καθήκον της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την επαναστατική κατανόηση του κόσμου

Η πάλη ενά­ντια στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της εκδή­λω­σης που έγι­νε στον χώρο της 32ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης με…

Διεθνή
Η Κίνα «εναντιώνεται» στις «κινήσεις» του NATO στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού

Η Κίνα ενα­ντιώ­νε­ται σθε­να­ρά στις «κινή­σεις του NATO προς ανα­το­λάς, στην περι­φέ­ρεια Ασί­ας-Ειρη­νι­κού» και προει­δο­ποιεί πως οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια απει­λή­σει τα…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν για την πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Συμμαχία

Βήμα κλι­μά­κω­σης της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία έκα­ναν οι ηγέ­τες των κρα­τών μελών του ΝΑΤΟ συμ­φώ­νη­σαν στη σύνο­δο κορυφής…