Περιήγηση: Ναυάγιο Πύλος

Επικαιρότητα
Φύσαγε;

Άλλη μία κατα­μέ­τρη­ση από αυτές που θέλουν να συνη­θί­σου­με. Τόσο αθώο… Σαν να μετράς στο κρυ­φτό… Και αν είναι ανθρώπινες…

Πολιτική
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Ευθυγραμμισμένοι με την πολιτική που οδηγεί σε εγκλήματα

Στον από­η­χο του ναυα­γί­ου ο Κυρ. Μητσο­τά­κης επι­κοι­νώ­νη­σε χθες τηλε­φω­νι­κά με τον υπη­ρε­σια­κό πρω­θυ­πουρ­γό Ι. Σαρ­μά, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί για…

Επικαιρότητα
Συγκεντρώσεις την Πέμπτη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις για το πολύνεκρο ναυάγιο: Ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους!

Συγκέ­ντρω­ση αύριο Πέμ­πτη στις 8 μ.μ. στο Σύνταγ­μα για το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στην Πύλο διορ­γα­νώ­νουν Συν­δι­κά­τα και μαζι­κοί φορείς. Σε…

Επικαιρότητα
Παρέμβαση της ΚΝΕ στο Λευκό Πύργο: «Κάναν τη Μεσόγειο υγρό νεκροταφείο, δε θα συνηθίσουμε ποτέ μας το σφαγείο»

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εκδή­λω­ση της ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας της ΚΝΕ στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο του ΚΚΕ μετα­τρά­πη­κε σε μαζι­κή παρέμ­βα­ση στο…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΔΑ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα αύριο Πέμπτη, ενάντια στο νέο έγκλημα στη Μεσόγειο

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) καταγ­γέλ­λει το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στα ανοι­χτά της Πύλου μετά την ανα­τρο­πή αλιευτικού…

Επικαιρότητα
Πανό της ΚΝΕ στο Σύνταγμα: «Κάναν τη Μεσόγειο θάλασσα νεκρών, ναυάγησε το σύστημα της φτώχειας, των κερδών»

Ένα μεγά­λο πανό με το σύν­θη­μα «Κάναν τη Μεσό­γειο θάλασ­σα νεκρών, ναυά­γη­σε το σύστη­μα της φτώ­χειας, των κερ­δών» ξεδί­πλω­σαν πριν…