Περιήγηση: #οι_ναζι_στη_φυλακη

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του, έλεγε καθαρά πως η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ στην απο­ψι­νή του ομι­λία στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων στο πρώ­ην εργο­στά­σιο «Καχρα­μά­νο­γλου» στο Κερα­τσί­νι, στην…

Επικαιρότητα
Αίτηση έφεσης για τη μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα της επίθεσης στο Πέραμα

Αίτη­ση έφε­σης κατέ­θε­σαν οι συνή­γο­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ κατά της δικα­στι­κής από­φα­σης της δίκης της…

Επικαιρότητα
Έφεση για τις χαμηλές ποινές που επέβαλε το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, ζητούν οι συνήγοροι των Αιγύπτιων ψαράδων

Aίτη­μα προ­κει­μέ­νου να ασκή­σει έφε­ση κατά του σκέ­λους της από­φα­σης της Χρυ­σής Αυγής που αφο­ρά τις ποι­νές που επι­βλή­θη­καν για…

Κοινωνία
Βενετία Πόπορη: Ο ρόλος της χρυσαυγίτισσας αστυνομικού στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η Βενε­τία Πόπο­ρη — η οποία κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη επτά ετών- υπη­ρε­τού­σε στη Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Πει­ραιά και λει­τουρ­γού­σε ως πλη­ρο­φο­ριο­δό­της των…

Επικαιρότητα
χρυσαυγιτών στις φυλακές με ύβρεις κατά της Λεπενιώτη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 23102020
Featured Video Play Icon
«@@@ Λεπενιώτη θα πεθάνεις» — Αισχρές ύβρεις και απειλές από τους ναζί που «δεν είναι ύποπτοι να τελέσουν νέα αδικήματα»!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αισχρές ύβρεις και απει­λές από τους Χρυ­σαυ­γί­τες μέσα από την κλού­βα κατά της προ­έ­δρου της δίκης Μ. Λεπε­νιώ­τη ολοκληρώθηκε …

Επικαιρότητα
Σήμερα διαβιβάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο το απόσπασμα της απόφασης για τον Γ. Λαγό — Κινήσεις τακτικής από τον ναζί

Εντός της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται να δια­βι­βα­στεί στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, μέσω του Αρεί­ου Πάγου, το από­σπα­σμα της από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου που…