Περιήγηση: Ολοκαύτωμα

Ιστορία
Ολοκαυτώματα…

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Δεν ξεχνιού­νται με τίπο­τε. Δεν σβή­νουν από την ιστο­ρι­κή μνή­μη τα φασι­στι­κά ολο­καυ­τώ­μα­τα. Όσο…

Κοινωνία
92χρονη ελληνίδα συναντά μετά από 75 χρόνια τους εβραίους που έσωσε από τους Ναζί στη Βέροια

Συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές εκτυ­λί­χθη­καν πριν λίγες μέρες στο Μου­σείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην Ιερου­σα­λήμ, όταν η 92χρονη Μελ­πο­μέ­νη Ντί­να από τη Βέροια συναντήθηκε, …

Ιστορία
«Η Σοβιετική Ρωσία έσωσε πάνω από δέκα φορές περισσότερους Εβραίους από τη ναζιστική εξολόθρευση, όσο όλος ο υπόλοιπος κόσμος»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Ένας ακό­μη μύθος της μαύ­ρης προ­πα­γάν­δας για διώ­ξεις των Εβραί­ων από την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και τον Στάλιν…

Απόψεις
Οι δολοφονίες των Παλαιστινίων και η ηχηρή σιωπή του ΚΙΣ (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Η κυβέρ­νη­ση των δολο­φό­νων σιω­νι­στών του Ισρα­ήλ, το κρά­τος-εγκλη­μα­τι­κός τρο­μο­κρά­της της Μέσης Ανα­το­λής, για μια ακό­μη φορά…