Περιήγηση: Πλημμύρες

Επικαιρότητα
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ βούλιαξαν στους πλημμυρισμένους δρόμους

«Τα μεγά­λα, παχιά, κυβερ­νη­τι­κά λόγια ενό­ψει της ΔΕΘ βού­λια­ξαν στους πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους δρό­μους, που μετα­τρά­πη­καν πάλι σε ποτά­μια», σημειώ­νει η Κομματική…

Επικαιρότητα
Πακιστάν: Πάνω από 500 οι νεκροί από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών

Του­λά­χι­στον 549 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στο Πακι­στάν τον περα­σμέ­νο μήνα λόγω των πλημ­μυ­ρών που προ­κά­λε­σαν οι ασυ­νή­θι­στα σφοδροί…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νεκροί και εκατομμύρια άστεγοι από πλημμύρες σε Ινδία και Μπαγκλαντές

Δυνά­μεις του στρα­τού κλή­θη­καν να δια­σώ­σουν χιλιά­δες ανθρώ­πους που έχουν εγκλω­βι­στεί από τις μαζι­κές πλημ­μύ­ρες που έπλη­ξαν τη βορειο­α­να­το­λι­κή Ινδία…