Περιήγηση: Πλημμύρες

Ματιές στην Επικαιρότητα
Για την υποχρεωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές

Το διά­στη­μα μετά τις πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία, η κυβέρ­νη­ση επα­να­φέ­ρει στο προ­σκή­νιο τον σχε­δια­σμό της για υπο­χρε­ω­τι­κή ασφά­λι­ση ένα­ντι «φυσι­κών καταστροφών»,…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Νέες πλημμύρες: Στο έλεος των βροχών για 2η μέρα βόρεια Εύβοια και ανατολική Στερεά (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τις “πλη­γές” τους από την κακο­και­ρία που συνε­χί­ζε­ται ακό­μη και τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες κυβέρ­νη­σης, περι­φέ­ρειας και δήμων, μετρούν οι κάτοικοι…

Επικαιρότητα
Το … κόκκινο “αντίδοτο”

«Amber Alert» για τους κυβερ­νη­τι­κούς υπο­ψη­φί­ους σε Περι­φέ­ρειες και δήμους Προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία σε …απο­στει­ρω­μέ­να περι­βάλ­λο­ντα. Κάτι «εξτρα­δά­κια» — πλη­ρω­μέ­νες καταχωρήσεις…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Πλημμύρες στη Θεσσαλία: Ούτε «κιχ» από την κυβέρνηση για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

Ούτε «κιχ» δεν έχει ακου­στεί από την κυβέρ­νη­ση μετά το απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», με το οποίο γίνεται…