Περιήγηση: Ποιήματα για τον κοραναϊό

Ποίημα
Φωτεινή Δουμάνη: «Ο ιός ως επίθετο», «Καραντινάτες συνήθειες», «Δίχως πανοπλία», «Ο εγκλεισμός ως πραγματικότητα»

«Ο ιός ως επίθετο» Ο ιός είναι εχθρός, καθόλου φιλικός, εύκολα κολλητικός, κάπως βλοσυρός. Σε πλησιάζει σκυφτός, σαν ξένος περαστικός,…