Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ποιήματα για τον κορωνοϊό

Ποι­ή­μα­τα που γρά­φτη­καν τις ημέ­ρες του εγκλει­σμού λόγοω κορω­ναϊ­ού και κατα­τέ­θη­καν στο δια­γω­νι­σμό των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως (από 1 έως 30 Απρι­λί­ου 2020). Περι­λαμ­βά­νο­νται επί­σης ποι­ή­μα­τα που τα λάβα­με μετά την ολο­κή­ρη­ση του δια­γω­νι­σμού. Ποι­ή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται τόσο με την παν­δη­μία της Covid-19 όσο και με την εμπει­ρία του εγκλεισμού.
Covid, Covid-19, Covid19, Covid19Gr, Kορο­νο­ϊ­ός, menoume_spiti, Καρα­ντί­να, Κορο­ναϊ­ός, Κορω­ναϊ­ός, Κορωνοϊός, 

Ποίημα
Φωτεινή Δουμάνη: «Ο ιός ως επίθετο», «Καραντινάτες συνήθειες», «Δίχως πανοπλία», «Ο εγκλεισμός ως πραγματικότητα»

«Ο ιός ως επί­θε­το» Ο ιός είναι εχθρός, καθό­λου φιλι­κός, εύκο­λα κολ­λη­τι­κός, κάπως βλο­συ­ρός. Σε πλη­σιά­ζει σκυ­φτός, σαν ξένος περαστικός,…

Μετάβαση στο περιεχόμενο