Περιήγηση: Ρένα Δούρου

Ατέχνως
Κυβέρνηση — αστικά κόμματα: Βάζουν πλάτη στον δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού και στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς που ανάβουν τη φωτιά του πολέμου

Βάζουν πλά­τη στον δολο­φό­νο του παλαι­στι­νια­κού λαού και στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς που ανά­βουν τη φωτιά του πολέ­μου Χωμέ­νη μέχρι τα…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερίδιο…

Κοινωνία
Δίκη για την πλημμύρα στην Μάνδρα: Την ενοχή των 20 από τους 21 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους η Ρ. Δούρου, ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενο­χή των είκο­σι από τους εικο­σιέ­να κατη­γο­ρού­με­νους για την ολέ­θρια πλημ­μύ­ρα στην Μάν­δρα τον Νοέμ­βριο του 2017 ζήτη­σε από…

Κοινωνία
Πυρκαγιά στο Μάτι: Παραπομπή 27 αρμοδίων ζητά ο εισαγγελέας

«Σύγ­χυ­ση, ανε­τοι­μό­τη­τα, αιφ­νι­δια­σμός και καθυ­στέ­ρη­ση κινη­το­ποί­η­σης» των αρμο­δί­ων επέ­φε­ραν το τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα της εκα­τόμ­βης νεκρών από την πυρ­κα­γιά στο Μάτι,…

Ανακοινώσεις
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Β. Αιγαί­ου με τον ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ✅   Καμιά δέσμευση…

Πολιτισμός
Γ. Πρωτούλης: Η «πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη πολιτιστική παρέμβαση» της κας Δούρου και άλλες περιπέτειες…

Τα πέντε χρό­νια που πέρα­σαν είχα­με τη διοί­κη­ση της μεγα­λύ­τε­ρης Περι­φέ­ρειας της χώρας από την παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας…