Περιήγηση: Ρένα Δούρου

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερίδιο…

Κοινωνία
Δίκη για την πλημμύρα στην Μάνδρα: Την ενοχή των 20 από τους 21 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους η Ρ. Δούρου, ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενο­χή των είκο­σι από τους εικο­σιέ­να κατη­γο­ρού­με­νους για την ολέ­θρια πλημ­μύ­ρα στην Μάν­δρα τον Νοέμ­βριο του 2017 ζήτη­σε από…

Κοινωνία
Πυρκαγιά στο Μάτι: Παραπομπή 27 αρμοδίων ζητά ο εισαγγελέας

«Σύγ­χυ­ση, ανε­τοι­μό­τη­τα, αιφ­νι­δια­σμός και καθυ­στέ­ρη­ση κινη­το­ποί­η­σης» των αρμο­δί­ων επέ­φε­ραν το τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα της εκα­τόμ­βης νεκρών από την πυρ­κα­γιά στο Μάτι,…

Ανακοινώσεις
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Β. Αιγαί­ου με τον ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ✅   Καμιά δέσμευση…

Πολιτισμός
Γ. Πρωτούλης: Η «πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη πολιτιστική παρέμβαση» της κας Δούρου και άλλες περιπέτειες…

Τα πέντε χρό­νια που πέρα­σαν είχα­με τη διοί­κη­ση της μεγα­λύ­τε­ρης Περι­φέ­ρειας της χώρας από την παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας…

Υγεία
Θεατρική σκηνή: “Νοσοκομείο Ευαγγελισμός”΄- Πρωταγωνίστρια η Ρένα Δούρου

Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής στο ρόλο του σύγ­χρο­νου “Μαυ­ρο­για­λού­ρου”. Σκη­νο­θέ­της – Παρα­γω­γός: Κυβέρ­νη­ση — Υπουρ­γείο Υγεί­ας Θεα­τρι­κή σκη­νή: “Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός” Την…

Επικαιρότητα
Να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, ζητεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ

«Για μια ακό­μη φορά τόνοι σκου­πι­διών έχουν συσ­σω­ρευ­τεί σε γει­το­νιές της Αττι­κής, μέσα στο καλο­καί­ρι, εξαι­τί­ας ρήγ­μα­τος που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα…