Περιήγηση: Ρατσισμός

Πολιτική
Συζήτηση στη Βουλή για τις φωτιές: Άσφαιρη κριτική και ρατσιστικά παραληρήματα από τα ακροδεξιά κόμματα

Άσφαι­ρη κρι­τι­κή και ρατσι­στι­κά παρα­λη­ρή­μα­τα περιεί­χαν οι τοπο­θε­τή­σεις των αρχη­γών των ακρο­δε­ξιών κομ­μά­των, στην προ ημε­ρη­σί­ας δια­τά­ξε­ως συζή­τη­ση στη Βουλή,…

Επικαιρότητα
Εμετικό σχόλιο από τον διορισμένο πρόεδρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Ιωακείμ Γρυσπολάκη

Σε μια χυδαία, εμε­τι­κή ανάρ­τη­ση προ­χώ­ρη­σε ο πρώ­ην πρύ­τα­νης του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της και ομό­τι­μος καθη­γη­τής, Ιωα­κείμ Γρυ­σπο­λά­κης. Ο διο­ρι­σμέ­νος από…

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό παραλήρημα για το ναυάγιο από αγεωγράφητη υποψήφια βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ο εθνι­κι­σμός και ο ρατσι­σμός πηγαί­νουν συχνά χέρι-χέρι με την αμορ­φω­σιά και την άγνοια. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αυτού απο­τε­λεί μια υποψήφια…

Επικαιρότητα
Αθήνα: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού πρόσφυγα από παρατρεχάμενους γνωστού τράπερ

Τον άγριο ξυλο­δαρ­μό του κατήγ­γει­λε στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ομό­νοιας ο 18χρονος Σαχράμπ Αφσάρ, πρό­σφυ­γας από το Αφγα­νι­στάν, που συνέ­βη την Κυρια­κή το βράδυ…