Περιήγηση: Ρεμπέτικο

Επικαιρότητα
Καθ’ οδόν σε ρεμπέτικα μονοπάτια… Μικρασιατική Καταστροφή & Μεσοπόλεμος _ Αντίσταση, πείνα &  σαλταδορισμός

Με το βλέμ­μα και την καρ­διά μας στραμ­μέ­νη στον  Παλαι­στι­νια­κό λαό, με τη “δεύ­τε­ρη φάση” των ισραη­λι­νών επι­δρο­μών να πνίγει…