Περιήγηση: Σάνα Μαρίν

Διεθνή
Φινλανδία: Νίκη της κεντροδεξιάς, ήττα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σάνα Μαρίν – Τεράστια άνοδος της ακροδεξιάς

Ο ηγέ­της της φιν­λαν­δι­κής κεντρο­δε­ξιάς Πέτε­ρι Όρπο ανα­δεί­χθη­κε χθες Κυρια­κή νικη­τής στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Φιν­λαν­δία, αν και λιγό­τε­ρο καθαρά…

Διεθνή
Ουκρανία: Στην κηδεία του φασίστα «Ντα Βίντσι» η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν

Στην Ουκρα­νία βρέ­θη­κε σήμε­ρα η — σοσιαλ­δη­μο­κρά­της — πρω­θυ­πουρ­γός της Φιν­λαν­δί­ας Σάνα Μαρίν προ­κει­μέ­νου να παρα­στεί, από κοι­νού με τον…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Καμαρώνει για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, βάζοντας τον λαό σε κίνδυνο

Των κυρώ­σε­ων εις βάρος της Ρωσί­ας από μεριάς της ΕΕ και της Ελλά­δας συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης, υπε­ρα­μύν­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στις…