Περιήγηση: Σάνα Μαρίν

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Καμαρώνει για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, βάζοντας τον λαό σε κίνδυνο

Των κυρώ­σε­ων εις βάρος της Ρωσί­ας από μεριάς της ΕΕ και της Ελλά­δας συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης, υπε­ρα­μύν­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στις…