Περιήγηση: Συνταγές

Επικαιρότητα
Τέρμα προβατίνες και χοληστερινούχα 🍊 Έδεσμα υγιεινό, φτηνό και ελαφρύ, με πορτοκάλι έτοιμο σε 10λ _να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει

Τελευταία “παίζει” πολύ στο διαδίκτυο ο “νισεστές” κρέμα νισεστέ με … Τι διάολο είναι; θα αναρωτηθείτε: τίποτε περισσότερο, από το…

Επικαιρότητα
Λοπαδο_τεμαχο_σελαχογαλεοκρανιολειψανο_δριμυποτριμματο_σιλφιοκαραβομελιτο_κατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφο_φαττοπεριστερα …

Η λέξη … λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων είναι γεύμα που αναφέρεται στην κωμωδία Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, όπου _μάλλον ήθελε να περιγράψει μονολεκτικά (και)…