Περιήγηση: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΚΕ του ΚΚΕ

Διεθνή
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την επίθεση του Ισραήλ και τη σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας κατά του Παλαιστινιακού λαού

Το ΚΚΕ, από τις πρώ­τες ώρες της νέας στρα­τιω­τι­κής επί­θε­σης του ισραη­λι­νού κρά­τους και της σφα­γής του Παλαι­στι­νια­κού λαού στη…

Επικαιρότητα
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ: Καταδικάζει την εισβολή και κατάληψη των κεντρικών γραφείων του Σουδανικού ΚΚ

Την αλλη­λεγ­γύη του με το Σου­δα­νι­κό ΚΚ, εκφρά­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του για την εισβολή…

Πολιτική
Για τη λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» και την επιζήμια και αποπροσανατολιστική τοποθέτησή της

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Η εκδή­λω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία όξυ­νε τις αντι­θέ­σεις στις…

Επικαιρότητα
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΚΚΕ: «Κάτω τα χέρια από τους Τούρκους κομμουνιστές!»

Να απε­λευ­θε­ρω­θούν άμε­σα οι Τούρ­κοι κομ­μου­νι­στές και να στα­μα­τή­σει κάθε ενέρ­γεια παρε­μπό­δι­σης της δρά­σης τους από τις τουρ­κι­κές αρχές, τονίζει…

Πολιτική
ΚΚΕ: Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενεζουέλας! Οι αντικομμουνιστικές προβοκάτσιες δεν θα περάσουν!

«Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας! Οι αντι­κομ­μου­νι­στι­κές προ­βο­κά­τσιες δεν θα περά­σουν!», τονί­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αλληλεγγύη στο Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας για την επίθεση στα γραφεία του

«Τη θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση που εκδη­λώ­θη­κε από φασι­στι­κές ομά­δες, σε βάρος των γρα­φεί­ων της ΚΕ του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γιου­γκο­σλα­βί­ας στο…