Περιήγηση: Τρομοκρατία

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα! Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι ο αρχιτρομοκράτης των λαών

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βουν την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση του ο…

Διεθνή
Κούβα: Καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να την επανεντάξουν στη λίστα των «κρατών – χορηγών τρομοκρατίας»

Με ανα­κοί­νω­ση του το Υπουρ­γείο των Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή κίνη­ση της κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για τη βομβιστική επίθεση στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση στον Άγιο Διο­νύ­σιο, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Το ΚΚΕ ζητά να υπάρ­ξει πλή­ρης δια­λεύ­καν­ση της βομβιστικής…

Απόψεις
Η κυρίαρχη ιδεολογία, η ατομική δράση, η τρομοκρατία

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου Καθη­γη­τής Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου Ουσια­στι­κά η ατο­μι­κή δρά­ση, όπως εκδη­λώ­νε­ται στη τρο­μο­κρα­τία και όπως νοη­μα­το­δο­τεί­ται από τα υποκείμενα,…