Περιήγηση: Φεστιβάλ

Στήλη Αναγνωστών
44o Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Τρεις μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο μου

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Όταν η μικρή αλλά αγω­νι­στι­κή Σου­η­δι­κή κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία ανα­κοί­νω­σε πως διορ­γα­νώ­νει Μπρι­γά­δα για το 44ο Φεστι­βάλ της…

Επικαιρότητα
Άχεντ Ταμίμι: πρέπει να ενωθούμε όλοι ενάντια στην αποικιοκρατία και τον καπιταλισμό που είναι ο λόγος και η αιτία όλων των δεινών του κόσμου

Πρώ­τη στο βήμα της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στο «Φεστι­βάλ 100 Χρό­νια ΚΚΕ — 50 Χρό­νια ΚΝΕ» ανέ­βη­κε για να απευθύνει…

Πολιτική
Πάμε Φεστιβάλ

Κι εμείς οι… μεγα­λύ­τε­ροι. Σ’ αυτή τη μεγά­λη γιορ­τή της νεο­λαί­ας που σκέ­φτε­ται, που ονει­ρεύ­ε­ται, που ορα­μα­τί­ζε­ται μιαν άλλη κοινωνία…