Περιήγηση: Φεστιβάλ

Επικαιρότητα
44ο Φεστιβάλ του Νέου Κινηματογράφου Λατινικής Αμερικής

Το πρώ­το “Διε­θνές Φεστι­βάλ του Νέου Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κου Κινη­μα­το­γρά­φου” πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε 3‑Δεκ-1979, με περισ­σό­τε­ρους από 600 σκη­νο­θέ­τες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής αντα­πο­κρί­θη­καν στην…

Στήλη Αναγνωστών
44o Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Τρεις μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο μου

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Όταν η μικρή αλλά αγω­νι­στι­κή Σου­η­δι­κή κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία ανα­κοί­νω­σε πως διορ­γα­νώ­νει Μπρι­γά­δα για το 44ο Φεστι­βάλ της…

Επικαιρότητα
Άχεντ Ταμίμι: πρέπει να ενωθούμε όλοι ενάντια στην αποικιοκρατία και τον καπιταλισμό που είναι ο λόγος και η αιτία όλων των δεινών του κόσμου

Πρώ­τη στο βήμα της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στο «Φεστι­βάλ 100 Χρό­νια ΚΚΕ — 50 Χρό­νια ΚΝΕ» ανέ­βη­κε για να απευθύνει…