Περιήγηση: φτώχεια

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ακρίβεια — φτώχεια: Επιπτώσεις στην υγεία από τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες

Σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και των παι­διών τους έχει η ακρί­βεια στα βασι­κά δια­τρο­φι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, αφού…

Οικονομία
ΕΛΣΤΑΤ: Η φτώχεια απειλεί το 17,4% του πληθυσμού – «Κόβουν» το ελαιόλαδο και το ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά

Στο «φάσμα» της φτώ­χειας βρί­σκε­ται το 17,4% του πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας, όπως του­λά­χι­στον δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας της Ελληνικής…