Περιήγηση: Φωτιά τώρα

Επικαιρότητα
Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης — Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις δίνουν οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης ενώ η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα και σήμε­ρα Σάβ­βα­το 26/8…

Επικαιρότητα
Κόλαση φωτιάς από τον Έβρο μέχρι την Αττική — Αδιανόητη είναι η καταστροφή με ευθύνη της κυβέρνησης

Από την Θρά­κη μέχρι την Αττι­κή η Ελλά­δα φλέ­γε­ται. Καί­γο­νται άνθρω­ποι, καί­γο­νται δάση, καλ­λιέρ­γειες, σπί­τια, ζώα… εκκε­νώ­νο­νται νοσο­κο­μεία, χωριά, οικισμοί……

Επικαιρότητα
Εικόνες καταστροφής αντίκρισε το κλιμάκιο του ΚΚΕ στη Νέα Αγχίαλο __ΦΩΤΟ)

Εικό­νες κατα­στρο­φής αντί­κρι­σε το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ που επι­σκέ­φθη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα τη Νέα Αγχί­α­λο, η οποία εκκε­νώ­θη­κε μετά τις χθε­σι­νές εκρήξεις…

Κοινωνία
Με τον φόβο των αναζωπυρώσεων και των διάσπαρτων εστιών — «Σκηνικό πολέμου» χθες με την έκρηξη στη Ν. Αγχίαλο

Με τον φόβο των ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων και των διά­σπαρ­των εστιών βρί­σκε­ται και σήμε­ρα η Μαγνη­σία, που την Πέμ­πτη έζη­σε εφιαλ­τι­κές στιγμές…