Περιήγηση: Φωτιά τώρα

Επικαιρότητα
Οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς — Παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Αμε­τά­βλη­το παρα­μέ­νει το τελευ­ταίο διή­με­ρο το σκη­νι­κό στο Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς, με απου­σία ενερ­γών μετώ­πων και το σύνο­λο των δυνάμεων…

Επικαιρότητα
Λέσβος: Αναζωπύρωση της μεγάλης φωτιάς ‑ Εκκενώνεται ξανά η Βρίσα — Αισιοδοξία για τη Δαδιά

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση κοντά στο χωριό Βρί­σα παρου­σί­α­σε η φωτιά που μαί­νε­ται από το Σάβ­βα­το στη Λέσβο, κατα­στρέ­φο­ντας τον δασι­κό πλούτο…

Επικαιρότητα
Οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα: Για 6η ημέρα καίγεται το Δάσος της Δαδιάς – Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής

Sτο ενερ­γό νοτιο­δυ­τι­κό μέτω­πο επι­κε­ντρώ­νο­νται οι προ­σπά­θειες των επι­χει­ρή­σε­ων στην πυρ­κα­γιά στο Σου­φλί Έβρου στο δάσος της Δαδιάς, όπως τόνισε…

Επικαιρότητα
Όλα τα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα: Τεράστια καταστροφή στο Δάσος της Δαδιάς, σε Λέσβο ‑Ηλεία

Πενή­ντα οκτώ δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν το τελευ­ταίο 24ωρο, που στο σύνο­λο τους αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα, και οι περισ­σό­τε­ρες τέθη­καν υπό έλεγχο…